De belangenbehartiger voor biologisch Fryslân

FBBF betekent: Feriening Biologyske Boeren Fryslân. Vertaald is het de vereniging van biologische boeren in Fryslân. Het is de belangenbehartiger voor de biologische sector in deze provincie. Onze leden hebben diverse biologische bedrijven van akkerbouw tot melkveehouderij en van glastuinbouw tot vleesvee. Veel van onze leden hebben daarnaast nog nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld natuurbeheer, recreatie, zorg of huisverkoop.

De vereniging telt ongeveer 80 leden. Daarbij zijn er ook nog diverse donateurs die ons financieel ondersteunen.

 

Interesse in biologisch landbouwen in Fryslân? Klik hier

Verder dan Fryslân

De FBBF steunt het landelijk netwerk 'GRONDig', de belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij. GRONDig wordt ook ondersteund door maatschappelijke- en natuurorganisaties. Momenteel is Foppe Nijboer naast voorzitter van de FBBF ook voorzitter van GRONDig.

De FBBF heeft ook goede contacten met andere belangenorganisaties voor de biologische landbouw.

Promotie

Om informatie en uitleg te geven over de biologische landbouw, kunnen wij in overleg een presentatie verzorgen. Ook doen er veel bedrijven mee aan de landelijke open dagen die meestal in juni worden gehouden.

Bij vragen of opmerkingen of het bespreken van een presentatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuurleden.

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies