Wie we zijn

FBBF staat voor Feriening Biologyske Boeren Fryslân. Vertaald is het de vereniging van biologische boeren in Fryslân. Het is de belangenbehartiger voor de biologische sector in onze provincie. Onze leden hebben diverse biologische bedrijven van akkerbouw tot melkveehouderij en van glastuinbouw tot vleesvee. Veel van onze leden hebben daarnaast nog nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld natuurbeheer, recreatie, zorg of huisverkoop. 

De vereniging telt ongeveer 80 leden. Daarbij zijn er ook nog diverse donateurs die ons financieel ondersteunen.

Project De Bioboer Centraal

De FBBF (Feriening Fryske Biologyske Boeren) nodigt in de komende maanden belangstellenden graag uit voor een veldbijeenkomst op enkele bedrijven. Bio-boeren zien in hun omgeving dat er nog wel eens onbekendheid is over de bredere waarden van de biologische landbouw voor de leefomgeving.

Lees meer


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Bestuur

Wytze Brandsma

Voorzitter

Ali-Jetske Hoogland

Secretaris

Feitze van der Hoek

Penningmeester

Pyt Sipma

Algemeen bestuurslid

Sjoerd Brandsma

Algemeen bestuurslid

Melle de Vries

Algemeen bestuurslid