Uitnodiging jaarvergadering

Zoals eerder aangekondigd houden wij op maandag 27 november vanaf 20:00 onze jaarlijkse ledenvergadering. De locatie is dezelfde als vorig jaar: Activiteitenboerderij De Wartenster (Midsbuorren 7, 9003 LB Warten). Aanvang 20 uur. De stukken zijn eerder via de mail aan de leden verstuurd.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Verslag jaarvergadering 21 nov 2016
 3. Bijdrage leden melveehouders aan Netwerk GRONDig via FBBF
 4. Jaarverslag 2017
 5. Verslag van de penningmeester, jaarafrekening en begroting 2017
 6. Kascontrole
 7. Rondvraag

  Pauze

 8. Presentatie van Wytze Nauta over nieuwe fokkerijtechnieken en de gevolgen daarvan
 9. Toelichting op de nieuw op te richten Bbio-KI coöperatie/vereniging door Douwe Zijlstra

Napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies