Jaarvergadering 2016

jiergearkomsteMaandag 21 november hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehad in de activiteiten boerderij 'De Wartenster' . Er was deze keer geen spreker uitgenodigd omdat naast de jaarverslagen en de actuele onderwerpen, zoals de fosfaat problematiek en de 'veenweidevisie', het collectieve lidmaatschap van de FBBF van het Biohuis als discussie punt op de agenda stond.

Fosfaat

Netwerk Grondig is zeer actief in het behartigen van onze belangen inzake de fosfaat problematiek. Om dit te kunnen blijven doen moeten ze structureel financieel gesteund worden. Afgesproken is om die leden die melkveehouder zijn €25 per jaar te laten bijdragen.

Collectief lidmaatschap Biohuis

Er is ruim de tijd genomen om over het Biohuis te spreken. Het onderwerp werd ingeleid met een PowerPoint presentatie waarin het ontstaan en de ontwikkeling tot nu toe van het Biohuis werd geschetst. Het Biohuis is destijds opgericht omdat er behoefte was aan een onafhankelijke belangenbehartiger voor de sector. De LTO was hier niet toe in staat omdat de belangen ondersneeuwden bij die van de gangbare sector, die veel groter is.

Iedereen en elke vereniging kon lid worden op basis van gelijkwaardigheid en er waren geen gelabelde bestuurszetels Dat is nu allemaal veranderd. De LTO heeft nu 2 vaste bestuurszetels in het Biohuis bestuur en krijgt ook voet aan de grond in de Bioraad. Het heeft ook gevolgen voor de belangenbehartiging. 

Er volgde een levendige discussie met de leden. De keuze van het Biohuis bestuur in de verre gaande samenwerking met de LTO en de invloed daarvan op de samenstelling van het Biohuis bestuur is mede de reden geweest dat een grote meerderheid van de aanwezige leden na schriftelijk stemming hebben aangegeven dat men het collectief lidmaatschap wil beëindigen.

Het Biohuis en de Bioraad zijn op de hoogte gesteld en hebben een brief ontvangen met onderbouwing van dit besluit.

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies