Jaarvergadering

Maandagavond 10 december was de zeer goed bezochte jaarvergadering in 'It Lokael' in Idaerd. Hierbij even een korte impressie.

Er waren diverse bestuurswisselingen. Ali-Jetske Hoogland zal het secretariaat overnemen van Goaitske Ypema die voor haar werkzaamheden werd bedankt. Dit laatste gold ook voor Geartsje Postma-Krikke. Klaartje van Wijk had al een poosje meegedraaid maar is nu ook officieel in het bestuur gekomen. Ook Pyt Sibma is vanuit Biowad toegetreden tot het bestuur. Het bestuur streeft naar bestuursleden uit de verschillende geledingen om de belangen in de volle breedte van de sector zo goed mogelijk te behartigen.

Daarnaast werden diverse actualiteiten besproken waar het bestuur actief mee bezig is zoals : 

  • De veenweide, waarbij er nu toch aandacht is voor o.a. maatwerk i.p.v. waterpeilen regelen in grote peilvlakken;
  • Binnen de provincie. Dat biologische boeren voorrang gaan krijgen bij de uitgave van landbouwgronden;
  • De fosfaat discussie houdt de gemoederen bezig. Helaas is hier nog geen concrete vooruitgang in geboekt . Wel hebben we door gesprekken en protest de positieve aandacht van diverse politieke- en publieke partijen die ons steunen;
  • De schadevergoeding voor bio-boeren voor activiteiten door het Wetterskip zoals kade verhogingen en dergelijke. Deze. is nog berekend vanuit gangbaar oogpunt. Wij vinden dat dit via de systematiek van faunafonds zou moeten maar dat is een taai verhaal. Hopelijk wint de aanhouder, want dat zijn wij!;
  • Het agrarisch voortgezet onderwijs veranderd en stelt zich nu open om het biologisch gedachtegoed actiever mee te nemen in de lessen. Er wordt nu ook een keuzemodule ontwikkeld en aangeboden voor biologische bedrijfsvoering;
  • Het houden van lezingen/presentaties/ gastlessen. Daarvan werd ook het afgelopen jaar gebruik van gemaakt.

Na de vergadering werd er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog gezellig even nagepraat

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van de FBBF nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op maandag 10 december aanstaande in Doarpshûs It Lokael, Buorren 13, 9007 SC, Idaerd. Klik hier voor de agenda van de vergadering.

Uitnodiging jaarvergadering

Zoals eerder aangekondigd houden wij op maandag 27 november vanaf 20:00 onze jaarlijkse ledenvergadering. De locatie is dezelfde als vorig jaar: Activiteitenboerderij De Wartenster (Midsbuorren 7, 9003 LB Warten). Aanvang 20 uur. De stukken zijn eerder via de mail aan de leden verstuurd.

Lees meer...

Uitnodiging voorjaarsexcursie

fugelfrij2Het wordt weer tijd voor een gezellig samenzijn. De jaarlijkse ledenvergadering hebben we vervroegd van januari naar november. Daarom wordt de zomeravond excursie dit jaar een voorjaarsexcursie. Wij gaan op donderdag 20 april naar de familie Ykema in Hichtum. Zij hebben leghennen, een camping en een winkel. pdf Klik hier voor de uitnodiging (434 KB) .

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies