Proefproject dynamisch peilbeheer biologische landbouw in veenweidegebied

veenweidevisie

Biologische landbouw is een natuurlijke vorm van landbouw waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en/of chemisch-synthetische pesticiden. Het beheer van de bodem is bij deze vorm van landbouw cruciaal. En een belangrijk onderdeel hierbij is de grondwaterstand (wat voor een groot deel de water-luchtverhouding in de bodem bepaalt). De grondwaterstand kan worden gereguleerd door een goed peilbeheer. Het probleem is dat de boer het peil niet kan beheren maar dat dit gebeurt door het waterschap. Het door de boer beheren van de grondwaterstand middels peilbeheer is daardoor onmogelijk geworden.

Lees meer...

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies