Verder dan Fryslân

De FBBF steunt het landelijk netwerk 'GRONDig', de belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij. GRONDig wordt ook ondersteund door maatschappelijke- en natuurorganisaties. Momenteel is Foppe Nijboer naast voorzitter van de FBBF ook voorzitter van GRONDig.

De FBBF heeft ook goede contacten met andere belangenorganisaties voor de biologische landbouw.

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies