Demonstratie in Brussel

In Nederland wordt het de biologische melkveehouders door deze wetgeving ontzettend moeilijk gemaakt om hun bedrijf op een renderende wijze voort te zetten. Minister Schouten wil de landbouw veranderen maar lijkt de biologische bedrijven, die voorlopers zijn van haar transitie plannen, de nek om te draaien.

demonstratie2Dat het hoog zit blijkt onder meer uit het feit dat er boeren (van o.a. Terschelling) waren die al een dag van te voren op pad waren gegaan en ergens hadden overnacht, om woensdag op tijd op een opstap plek voor de bus te zijn!

In Brussel is een 'Noodkreet' in ontvangst genomen door dhr. Wim Debeuckelaere van DG Environment (commissie milieu/nitraatcomité) Hij heeft toegezegd onze problemen wederom ter sprake te brengen bij de commissie Landbouw en Competition (staatssteun). Parlementariër mw. Anja Hazekamp van de PvdD vertelde dat er vanuit de Europese regelgeving geen enkele belemmering is voor minister Schouten om de biologische sector buiten de fosfaatwetgeving te houden. Zij had daar ook op aangedrongen en de PvdD zal dit blijven doen, verzekerde ze ons. Terwijl minister Schouten zich steeds verschuilt achter de opmerking dat ze niets voor ons kan doen vanwege de Europese regelgeving. Ook vanuit de SP kwam soortgelijke reactie als die van de PvdD door mw. Femke Reudler-Talsma. Zij is fractiemedewerkster voor de SP in het Europees Parlement in Brussel. Beide dames kregen ook een 'Noodkreet' uitgereikt.

demonstratie1We kunnen terugzien op een goede actie dankzij onze aanwezige boeren en boerinnen!  Maar we voelden ons ook gesteund door de vele steun betuigingen van o.a. collega's die er, om wat voor reden dan ook, niet bij konden zijn.

We zullen vanuit het bestuur druk blijven uit oefenen op minister Schouten om de belangen van de biologische landbouw onder haar aandacht te brengen. NB. de voorlopers van haar 'transitie' plannen!