Hulde!

Op vrijdag 12 oktober is Martien Lankester uit Iens benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn lange staat van dienst voor de biologische landbouw.Hij was o.a. oprichter en voorzitter van de stichting 'Soune Groun' (1989-1991) en is vanaf 2017 ambassadeur van de International Federation of Organic Algriculture Movements (IFOAM), een wereldwijd overkoepelende organisatie op het gebied van biologische landbouw. Hiervoor heeft hij ook de felicitaties van de FBBF ontvangen!