S.O.S. Save Organic Sector

Op 27 juni was er een actie georganiseerd door de actiegroep SOS waarin ook de FBBF actief in participeert. Er is door vele biologische melkveehouders geprotesteerd in Den Haag. Doel van de actie was om Minister Schouten te bewegen vrijstelling te verlenen aan de biologische landbouw voor de fosfaatregels. Er is gesproken met de minister maar die beweegt nog niet.

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief over de gang van zaken en het vervolg.