Lezingen/presenaties

Op woensdag 11 april is er een lezing gegeven voor een goed gevulde zaal met leden van de PROBUS (professionals in business) in het Tjaarda hotel in Oranjewoud. Deze ging naast de uitleg over waar de biologische landbouw voor staat ook over de positieve invloed ervan op de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

En zaterdag 28 april is er tijdens het festival 'Waailand' in Pingjum eveneens een korte presentatie gegeven gevolgd door een panelgesprek met daarin o.a. ook architect Rein Hoekstra o.l.v. Petra Possel. (bekend als radio presentatrice)

Hierbij lag de nadruk meer op het positieve effect van de biologische landbouw voor het landschap. Er was daarbij ook een goede interactie met het geïnteresseerde publiek.