LTO/NZO visie levert een groene Sahara van monocultuur op

Met verbazing hebben veel biologische melkveehouders de toekomstvisie van de LTO/NZO Commissie gelezen. Want de visie blijkt, als het aan de commissie ligt, ook bedoeld te zijn voor de biologische melkveehouders. Vreemd, want er was geen vertegenwoordiging vanuit de biologische sector uitgenodigd in de Commissie. Daarbij heeft de biologische melkveehouderij geen behoefte aan deze visie. Zij hebben een duidelijk kader. De EU Verordening en bovenwettelijke, gezamenlijke afspraken in eigen land. Ook sluit de gepresenteerde definitie totaal niet aan bij de bedrijfsfilosofie en circulaire werkwijze van biologische melkveehouders. Lees hier het hele persbericht.