Rechtspraak fosfaat

De klap van de uitspraak van de rechter over de fosfaat dreunt nog bij veel biologische melkveehouders na. Het voelt ook niet als recht maar als onrecht.
De rechter geeft nog de suggestie mee dat als we als biologische sector willen worden uitgezonderd dat dit via de politiek moet. Er is in deze en vorige uitspraken wel degelijk aandacht voor onze speciale positie. De vraag is wel, wat kunnen we ermee.

Boeren die via de rechtsbijstand verzekering destijds bezwaar hebben gemaakt zijn uitgenodigd op voorlichtingsbijeenkomsten waarvan de eerste op 29 november in Tilburg is en de laatste van de rij op 7 december in Zwolle is. Onder andere vanuit die informatie zullen we moeten kijken wat verder de mogelijkheden zijn. En dat doen we in samenwerking met andere biologische partners zoals De Natuurweide.