Bestuurslid voor de klas

skriisDonderdag 16 maart heeft Geartsje (bestuurslid FBBF) als gastspreker op het Van Hall in Leeuwarden een groep van ca 70 studenten toegesproken over de ontstaansgeschiedenis van de biologische landbouw en de omschakeling van hun eigen melkveebedrijf in 1998. De studenten vonden het een helder en nuchter verhaal. Aan de inhoudelijke vragen die ze na afloop stelden was te merken dat ze zich goed hadden voorbereid.

Voor herhaling vatbaar