Mestwetgeving

mestflatVanuit het ministerie wil men nieuwe excretienormen doorvoeren voor de biologische landbouw. Dit zou een verhoging betekenen. Mede door de inbreng van de FBBF in het Biohuis is er een expertgroep opgericht die zich hiermee bezig gaat houden. Hierin zitten onder andere mensen uit de verschillende sectoren. Durk Oosterhof uit Drachten neemt hieraan deel namens de FBBF.

Binnenkort op 6 mei is er, na een eerste schriftelijke reactie ronde op de onderliggende rapporten, een bijeenkomst van de expertgroep in Driebergen. Vanuit het ministerie is aangegeven eerst de discussie binnen de sector af te wachten.