Onderwijs

welkom1Vanuit de FBBF wordt al langere tijd gepleit voor meer aandacht voor de biologische landbouwmethode in het voortgezet onderwijs. Op zo'n manier dat je het overal tegenkomt. Net als zout door het eten. Dus bij de akkerbouw en de melkveehouderij informatie over zowel de gangbare wijze als de biologische wijze van boeren in het lespakket. Daarbij dan nog de keuze module voor biologisch voor verder verdieping.

Docenten moeten dan ook worden bijgeschoold om hierin mee te kunnen. Dit idee krijgt steeds meer steun zodat er ook binnen het onderwijs beweging lijkt te komen. Maar we beseffen dat het en zaak is van lange adem. Maar toch zijn we hier blij mee omdat de volgende generatie biologische boeren het onderwijs moet kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben.