Natuurinclusief boeren

Er werd onder meer gesuggereerd dat dit model over de provincie kon worden uitgerold en het maakte niet uit of je gangbaar of biologisch boer was. Dat is een misverstand. Juist de biologische boer is de voorloper op de ontwikkeling die de provincie graag ziet en deze hoeft het 'natuur inclusief' boeren niet meer te leren want dat hoort bij de bedrijfsvoering.