FBBF bij provinciaal landbouwoverleg

veeBinnen het provinciaal bestuur is men bekend met de provinciale belangenbehartiger van de biologische landbouw, de FBBF. Er is ook onderling contact. Maar nu heeft gedeputeerde Johannes Kramer een motie ingediend om het bestuur van de FBBF officieel deel uit te laten maken van het landbouw overleg met de provincie. Dit mogelijk naar aanleiding van het goede overleg tijdens het bedrijfsbezoek van 8 juni waarbij we onze positie duidelijk hebben neergezet.