Succes bij Faunafonds

faunaIn april is de, mede door de FBBF voorgestelde, nieuwe berekening van de gewasschade goedgekeurd door het faunafonds. Daarmee is een einde gekomen aan een ondoorzichtige berekening die gebaseerd was op maïs prijzen. De nieuwe berekening is op basis van biologische a- en b-brok en is gesteld op 45 ct per kg drogestof voor 2016. Aan het eind van het jaar zal de nieuwe systematiek worden geëvalueerd