Zienswijzen FBBF

klaverZienswijzen 

  • Als FBBF hebben we een zienswijze ingediend over de PAS bij het ministerie en provincie;
  • De Natuurweide heeft een voorstel voor aanvullende normen voor de melkveehouderij. Mede naar aanleiding van de reacties van onze leden hebben we hierop inhoudelijk gereageerd en is er contact hierover tussen beide besturen.