Fosfaatperikelen

fosfaatDe verschillende politieke partijen hebben van de FBBF een mail ontvangen met daarin het verzoek om de biologische landbouw buiten de fosfaatwetgeving te houden. Dat een generieke korting niet op z'n plaats lijkt omdat we ons al houden aan de Europese norm van 170 kg stikstof per ha. Daarbij hebben we het probleem van overbemesting ook niet veroorzaakt en vinden we dat de vervuiler moet betalen. Dit laatste was ook altijd de visie van de regering.

We hebben verscheidene positieve reacties ontvangen. Via Grondig zetten we tevens in om de latente ruimte volledig te behouden.