Aanvullende normen voor de melkveehouderij

Het is meer een reactie op gangbaar en dus op details terwijl de biologische landbouw een holistisch systeem is. Ook ontbreekt het aan een goede communicatie tot de consument. Terwijl de consument als reden wordt genoemd dat dit wordt opgetuigd. 

De verwerkers zijn inmiddels ook op de hoogte van onze bezwaren. Het bestuur blijft in gesprek met de verschillende partijen.