In opstekker!

bewoartelingOp het bezwaar van de FBBF over de fosfaatvoorstellen, is door de Tweede Kamer (commissie Economische Zaken) pdf geantwoord (549 KB) dat pdf de brief van de FBBF (340 KB)  door de leden van de commissie kan worden betrokken bij de schriftelijke behandeling over de situatie in de melkveehouderij op 12 september.

Ook is het gelukt door middel van een motie van de SP en met behulp van lobby-werk door Diana Saaman om het netwerk Grondig vertegenwoordigt te krijgen in de Regiegroep fosfaat. De FBBF is een van de deelnemers in dit netwerk.