Fosfaatnormen nadelig voor biologische bedrijven

bloemenweiAlhoewel de intentie van de nieuwe regelgeving is om de landbouw duurzamer te maken, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren gezien de voorgestelde fosfaat normen. Juist de extensieve grondgebonden bedrijven lijken in hun bedrijfsvoering hiervan de dupe te worden terwijl zij het probleem van de overschotten niet hebben veroorzaakt. 

Vandaar dat het bestuur een brief naar het ministerie heeft gestuurd met de nodige aandachtspunten op dit gebied voor minister Dijksma.