Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van de FBBF nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op maandag 10 december aanstaande in Doarpshûs It Lokael, Buorren 13, 9007 SC, Idaerd. Klik hier voor de agenda van de vergadering.

Uitnodiging jaarvergadering

Zoals eerder aangekondigd houden wij op maandag 27 november vanaf 20:00 onze jaarlijkse ledenvergadering. De locatie is dezelfde als vorig jaar: Activiteitenboerderij De Wartenster (Midsbuorren 7, 9003 LB Warten). Aanvang 20 uur. De stukken zijn eerder via de mail aan de leden verstuurd.

Lees meer...

Uitnodiging voorjaarsexcursie

fugelfrij2Het wordt weer tijd voor een gezellig samenzijn. De jaarlijkse ledenvergadering hebben we vervroegd van januari naar november. Daarom wordt de zomeravond excursie dit jaar een voorjaarsexcursie. Wij gaan op donderdag 20 april naar de familie Ykema in Hichtum. Zij hebben leghennen, een camping en een winkel. pdf Klik hier voor de uitnodiging (434 KB) .

Jaarvergadering 2016

jiergearkomsteMaandag 21 november hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehad in de activiteiten boerderij 'De Wartenster' . Er was deze keer geen spreker uitgenodigd omdat naast de jaarverslagen en de actuele onderwerpen, zoals de fosfaat problematiek en de 'veenweidevisie', het collectieve lidmaatschap van de FBBF van het Biohuis als discussie punt op de agenda stond.

Lees meer...

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies