Demo fan de COMBCUT

combcut1   combcut2

Op tongersdeitemiddei 20 july o.s. om 13:30 oere is der in een

DEMO fan de COMBCUT

by S. Hylkema oan de Westerskatting 8 te Oudega (SWF)

Dizze machine meant de koppen fan de Poddeblêden (Ridderzuring) ôf en lit it gers stean om sa dizze plant te bestriden. Dizze demo wurd organisearre troch Hylkema yn gearwurking mei Leanbedriuw Sijbranda út de Hommerts.

Nijskjirrich om te witten is dat it molkfeebedriuw fan Hylkema yn omskeakeling is fan gonber nei biologysk.

Deze site maakt gebruik van cookies Meer over cookies